Phương thức đào tạo trường THCS Dịch Vọng Hậu dựa trên 7 tiêu chí sau