Quảng cáo
Đăng nhập
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 149
Tháng 01 : 5.567
Năm 2021 : 5.567
Học sinh
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 6 7 8

Năm học 2018 - 2019

Tuần

Môn

Ngày

Thứ

Tiết

Thời gian làm bài

Tuần 35

GDCD (6,7)

17/4

4

1S

45 phút

GDCD (8)

17/4

4

2C

45 phút

Công nghệ (6,7)

17/4

4

3S

45 phút

Công nghệ (8)

17/4

4

4C

45 phút

Lịch sử (6,7)

18/4

5

4S

45 phút

Lịch sử (8)

18/4

5

3C

45 phút

Địa lý (6,7)

19/4

6

3S

45 phút

Địa lý (8)

19/4

6

3C

45 phút

Hóa học (8)

20/4

7

1S

45 phút

Tuần 36

Vật lí (6,7)

22/4

2

1S

45 phút

Vật lí (8)

22/4

2

4C

45 phút

Sinh học (6,7)

23/4

3

3S

45 phút

Sinh học (8)

23/4

3

4C

45 phút

Toán (6,7)

25/4

5

1,2S

90 phút

Toán (8)

25/4

5

1,2C

90 phút

Ngoại ngữ (Viết) (6,7)

25/4

5

4S

45 phút

Ngoại ngữ (Nói) (6,7,8)

25/4

5

1,2,3C

Gọi danh sách

Ngữ văn (6,7)

26/4

6

1,2S

90 phút

Ngữ văn (8)

26/4

6

1,2C

90 phút

Ngoại ngữ (Viết) (8)

27/4

7

4S

45 phút

       

Chú ý:                                

+ Thi theo các tiết TKB, các tiết còn lại học và ôn tập bình thường.                                   

+ Các môn Văn, Toán, Anh thi theo phòng thi.

+ Các môn Tin học, Thể Dục, Mỹ Thuật, Âm Nhạc kiểm tra học kỳ trong các tiết dạy trong tuần 33 và 34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 9

Năm học 2018 - 2019

 

Tuần

Môn

Ngày

Thứ

Tiết

Thời gian làm bài

 

Tuần 34

GDCD (9)

9/4

Thứ 3

1 (S)

45 phút

 

Công nghệ (9)

9/4

Thứ 3

3 (S)

45 phút

 

Sinh học (9)

10/4

Thứ 4

4 (S)

45 phút

 

Địa lý (9)

11/4

Thứ 5

4 (S)

45 phút

 

Vật lí (9)

12/4

Thứ 6

3 (S)

45 phút

 

Hóa (9)

13/4

Thứ 7

2 (S)

45 phút

 

Tuần 35

Ngữ văn (9)

17/4

Thứ 4

1+2 (S)

90 phút

18/04

Thứ 5

2 (S)

45 phút

Ngoại ngữ (Viết) (9)

17/4

Thứ 4

3 (S)

60 phút

 

Toán (9)

18/4

Thứ 5

1+2 (S)

90 phút

 

Lịch sử

18/4

Thứ 5

3 (S)

45 phút

 

           

Chú ý:                        

+ Thi theo các tiết TKB, các tiết còn lại học và ôn tập bình thường.                           

+ Các môn Văn, Toán, Anh, Lịch sử  khối 9 thi theo lịch, đề thi của PGD và thi theo phòng thi.

+ Các môn Thể Dục, Âm Nhạc kiểm tra học kỳ trong các tiết dạy trong tuần 33 và 34.

 


Danh mục:

Bài viết liên quan