Thông báo các khoản thu học kì I năm học 2021 - 2022

Thông báo các khoản thu học kì I năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 23/11/2013 Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố HN, trường THCS Dịch Vọng Hậu thông báo các khoản thu học kì I năm học 2021 - 2022 như sau:

Thông báo khoản thu học kì 1 thông báo khoản thu học kì.pdf

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND 51-2013.pdf

Hướng dẫn 998/ BHXH-CSXH 998-bao hiem.pdf

Công văn 2396 BHXH-TST 2396- bao hiem.pdf

Công văn 3781 BHXH-QLT 3781- bao hiem.pdf

Hướng dẫn 5712 BHXH-GĐBHYT2 5712- bao hiem.pdf

 

 

 


Danh mục: Tin tức - Thông báo