Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh