Danh sách phòng thi khảo sát chất lượng đầu năm 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/07/2014 10:18 - Người đăng bài viết: Nguyễn Gia Dũng
Danh sách phòng thi khảo sát chất lượng đầu năm 2014 - 2015

Danh sách phòng thi khảo sát chất lượng đầu năm 2014 - 2015

Phòng thi số 01
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Hoàng Nhật An   18/06/2003
2 Lê Phương  An Nữ 13/10/2003
3 Nguyễn Thị Bằng An Nữ 25/08/2003
4 Phạm Thái An Nữ 15/07/2003
5 Vũ Hoàng Bình An Nữ 29/10/2003
6 Bách Nguyễn Huyền  Anh Nữ 18/02/2003
7 Bành Đức Anh   16/01/2003
8 Bùi Diệu  Anh Nữ 14/08/2003
9 Cao Tiến Anh   07/06/2003
10 Dương Cao Kỳ Anh   30/07/2003
11 Dương Hải  Anh   16/11/2003
12 Dương Phương Anh Nữ 27/05/2003
13 Đinh Thị Phương Anh Nữ 19/08/2003
14 Đỗ Châu Anh Nữ 04/03/2003
15 Đỗ Kiều Anh Nữ 03/10/2003
16 Đỗ Minh Anh Nữ 24/04/2003
17 Hoàng Vũ Việt Anh   05/10/2003
18 Lê Tuyết Anh Nữ 10/06/2003
19 Lê Thị Minh   Anh Nữ 02/02/2003
20 Lê Vũ Thiên Anh Nữ 01/03/2003
21 Nguyễn Đỗ Châu Anh Nữ 13/06/2003
22 Nguyễn Hà Anh Nữ 29/09/2003
23 Nguyễn Hà Anh Nữ 02/12/2003
24 Nguyễn Huyền  Anh Nữ 20/01/2003
25 Nguyễn Kiều Anh Nữ 22/11/2003
26 Nguyễn Minh Anh Nữ 27/04/2003
27 Nguyễn Phương Anh Nữ 03/10/2003
28 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 07/07/2003
29 Nguyễn Thái Huyền Anh Nữ 03/01/2003
30 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 29/03/2003
31 Nguyễn Vân Anh Nữ 30/05/2003
32 Nguyễn Việt  Anh   30/12/2003
33 Phạm Hiền Anh Nữ 31/01/2003
Phòng thi số 02
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Phạm Quang Kỳ Anh   20/12/2003
2 Phan Đức  Anh   03/04/2003
3 Trần Hoàng Anh   21/03/2003
4 Trần Kiều Anh Nữ 23/10/2003
5 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ 21/05/2003
6 Trịnh Minh Anh Nữ 17/05/2003
7 Trịnh Mỹ Anh Nữ 19/09/2003
8 Trịnh Tú Anh Nữ 03/11/2003
9 Trịnh Việt  Anh   28/04/2002
10 Trương Diệp Anh Nữ 04/11/2003
11 Trương Hoàng Anh   30/08/2003
12 Trương Thục Anh Nữ 06/04/2003
13 Vương Đắc Lan Anh Nữ 09/11/2003
14 Lưu Nguyệt Ánh Nữ 13/06/2003
15 Nguyễn Nhật  Ánh Nữ 05/02/2003
16 Trương Ngọc Ánh Nữ 03/12/2003
17 Ngô Ngọc Bảo   10/05/2003
18 Nguyễn Đăng Bảo   04/07/2003
19 Đỗ Đức Công   14/08/2003
20 Nguyễn Thành  Công   25/10/2003
21 Nguyễn Mạnh Đại Cương   01/07/2003
22 Đinh Việt Cường   26/07/2003
23 Trần Việt Cường   25/11/2003
24 Đỗ Bảo Châu Nữ 25/11/2003
25 Nguyễn Đình Minh Châu Nữ 01/09/2003
26 Nguyễn Lan  Châu Nữ 17/08/2003
27 Bạch Hà Chi Nữ 25/01/2003
28 Hà Trần Mai Chi Nữ 09/11/2003
29 Ngô Yến  Chi Nữ 12/12/2003
30 Nguyễn Ngọc Linh Chi Nữ 09/09/2003
31 Nguyễn Yến Chi Nữ 08/10/2003
32 Trịnh Yến Chi Nữ 18/04/2003
33 Vũ Linh Chi Nữ 03/10/203
Phòng thi số 03
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Vũ Hà Chì Nữ 04/10/2003
2 Đinh Duy Chính   15/12/2003
3 Vũ Quang Chung   02/01/2003
4 Nguyễn Thị Kỳ Dao Nữ 02/05/2003
5 Đỗ Tuần Dũng   13/08/2003
6 Hoàng Ngọc Tuấn Dũng   25/12/2003
7 Đỗ Khánh Duy   03/03/2003
8 Nguyễn Đỗ Bá Duy   13/08/2003
9 Nguyễn Đức  Duy   26/09/2003
10 Nguyễn Nam Duy   02/05/2003
11 Trần Mạnh Duy   09/02/2003
12 Đào Quý Dương   19/09/2003
13 Đinh Trần Thùy Dương Nữ 28/06/2003
14 Đỗ Quý Dương   20/12/2003
15 Đỗ Thùy  Dương Nữ 11/05/2003
16 Hoàng Xuân Dương   07/11/2003
17 Lê Quý  Dương Nữ 26/06/2003
18 Nguyễn Anh Dương   16/02/2003
19 Nguyễn Quý Dương   07/12/2003
20 Nguyễn Tùng Dương   28/12/2003
21 Nguyễn Thế Dương   13/05/2003
22 Vũ Hoàng Dương   17/12/2003
23 Nguyễn Ngọc Đại   03/08/2003
24 Lê Tiến  Đạt   31/01/2003
25 Lê Thành Đạt   15/10/2003
26 Nguyễn Quang Đạt   05/09/2003
27 Nguyễn Tiến Đạt   22/08/2003
28 Phùng Hữu Phúc Đạt   08/01/2003
29 Trịnh Thành Đạt   23/10/2003
30 Trần Lê  Đông Nữ 19/10/2003
31 Lê Huy  Đức   05/12/2003
32 Nguyễn Hữu  Đức   02/11/2003
33 Dương Đỗ Thùy Giang Nữ 08/11/2003
Phòng thi số 04
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Đặng Lê  Giang Nữ 18/12/2003
2 Nguyễn Hoàng Giang Nữ 15/09/2003
3 Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 18/10/2003
4 Nguyễn Trường  Giang Nữ 12/09/2003
5 Phan Hương Giang Nữ 27/09/2003
6 Trần Hương Giang Nữ 15/03/2003
7 Trần Nguyễn Hoàng Giang   10/07/2003
8 Trần Nguyễn Hương Giang Nữ 10/07/2003
9 Vũ Ngân  Giang Nữ 03/11/2003
10 Đỗ Thu Nữ 28/04/2003
11 Giáp Ngô Nguyệt Nữ 20/10/2003
12 Nguyễn Hồng Nữ 11/12/2003
13 Nguyễn Thị Minh Nữ 21/08/2003
14 Tô Thanh  Nữ 27/01/2003
15 Trần Phương Nữ 18/06/2013
16 Võ Thúy Nữ 29/01/2003
17 Vũ Quang   22/08/2003
18 Hồ Minh Hải   24/07/2003
19 Lê Hoàng Hải   17/09/2003
20 Lê Hồng Hạnh Nữ 26/08/2003
21 Trương Mỹ Hạnh Nữ 28/04/2003
22 Nguyễn Đức  Hiệp   17/07/2003
23 Phạm Hoàng  Hiệp Nữ 22/04/2003
24 Lý Đức Hiếu   23/04/2003
25 Nghiêm Xuân Hiếu Nữ 13/01/2003
26 Trần Việt Hoàn   06/08/2003
27 Dương Vũ Minh  Hoàng Nữ 15/09/2003
28 Lê Cao Hoàng   15/05/2003
29 Nguyễn Huy Hoàng   19/06/2003
30 Nguyễn Mạnh Thiên Hoàng   01/07/2003
31 Trần Lê Hoàng   25/11/2003
32 Cao Việt Hùng   27/10/2003
33 Đỗ Mạnh  Hùng   23/06/2003
Phòng thi số 05
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Nguyễn Mạnh Hùng   12/03/2003
2 Nguyễn Việt Hùng   29/09/2003
3 Đàm Quang  Huy   25/08/2003
4 Nguyễn Đức Huy   29/11/2003
5 Nguyễn Quốc Huy   07/12/2003
6 Đinh Thu Huyền Nữ 01/09/2003
7 Hoàng Ngọc Huyền Nữ 28/12/2003
8 Nguyễn Phương Huyền Nữ 23/05/2003
9 Nguyễn Thị Minh Huyền Nữ 09/01/2003
10 Nguyễn Thu Huyền Nữ 24/12/2003
11 Phạm Minh Huyền Nữ 18/10/2003
12 Phạm Thị Phương Huyền Nữ 06/03//2003
13 Đỗ Quang Hưng   21/07/2003
14 Lê Bùi Nguyên Hưng   26/02/2003
15 Đặng Quỳnh Hương Nữ 31/10/2003
16 Lê Thiên Hương Nữ 24/08/2003
17 Phùng Thị Thu Hương Nữ 22/08/2003
18 Phạm Quang Hưởng   11/11/2003
19 Bùi Đức  Kiên   24/04/2003
20 Nguyễn Hữu Trung Kiên   18/12/2003
21 Nguyễn Thế Trung Kiên   10/10/2003
22 Trần Gia Kiệt   01/01/2003
23 Trần Đình Khải   07/07/2003
24 Lê Vũ Minh Khang   26/05/2003
25 Đặng Minh Khánh   23/12/2003
26 Đinh Minh Khánh   13/11/2003
27 Đoàn Quốc Khánh   17/08/2003
28 Nguyễn Đình Khánh   18/08/2003
29 Trần Gia  Khánh   24/09/2003
30 Phạm Hoàng Đăng Khoa   24/08/2003
31 Lê Minh Khuê Nữ 28/01/2003
32 Nguyễn Hoàng Lan Nữ 04/11/2003
33 Khuất Tùng Lâm   07/10/2003
Phòng thi số 06
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Nguyễn Bảo Lâm   21/10/2003
2 Phạm Xuân Hiếu Lân   16/12/2003
3 Lê Thanh Liêm   12/10/2003
4 Cao Thùy  Linh Nữ 24/10/2003
5 Chu Thùy Linh Nữ 17/03/2003
6 Đỗ Phương  Linh Nữ 24/12/2003
7 Hà Dương Hương Linh Nữ 16/02/2003
8 Hoàng Thị Ngọc Linh Nữ 05/01/2003
9 Lê Phương Linh Nữ 12/12/2003
10 Lưu Khánh Linh Nữ 04/02/2003
11 Nguyễn Bảo  Linh Nữ 28/06/2003
12 Nguyễn Diệu Linh Nữ 09/10/2003
13 Nguyễn Hà  Linh Nữ 26/10/2013
14 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nữ 08/02/2003
15 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 23/04/2003
16 Nguyễn Thị Bảo Linh Nữ 04/11/2003
17 Nguyễn Thị Lệ  Linh Nữ 19/06/2003
18 Nguyễn Thùy  Linh Nữ 25/08/2003
19 Nguyễn Thùy  Linh Nữ 02/02/2003
20 Nguyễn Trần Gia Linh Nữ 03/10/2003
21 Phạm Ngọc Khánh Linh Nữ 23/09/2003
22 Phan Thảo Linh Nữ 10/07/2003
23 Trần Nhật  Linh   27/06/2003
24 Trần Thị Mai Linh Nữ 09/08/2003
25 Trương Nguyễn Hương Linh Nữ 11/07/2003
26 Vũ Mai Linh Nữ 27/10/2003
27 Vũ Thùy Linh Nữ 19/06/2003
28 Trịnh Hoàng Long   12/11/2003
29 Vũ Công Long   08/03/2003
30 Vũ Hải  Long   12/11/2003
31 Vũ Thành  Long   23/09/2003
32 Đào Đức Lộc   05/10/2003
33 Nguyễn Thành  Luân   21/11/2003
Phòng thi số 07
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Trần Gia Lượng   05/10/2002
2 Đỗ Thanh  Mai Nữ 28/03/2003
3 Lê Thị Phương Mai Nữ 23/11/2003
4 Ngô Tuyết Mai Nữ 18/09/2003
5 Nguyễn Nhật Mai Nữ 10/07/2003
6 Phạm Hiền  Mai Nữ 17/06/2003
7 Trần Ngọc  Mai Nữ 05/03/2003
8 Trần Xuân  Mai Nữ 11/07/2003
9 Chu Tuấn Mạnh   16/11/2003
10 Vũ Đức Mạnh   28/06/2003
11 Đào Đình Nhật Minh   07/11/2003
12 Đoàn Đức Minh   04/01/2003
13 Đỗ Tuệ Minh Nữ 30/09/2003
14 Lê Phan Nhật Minh   01/12/2003
15 Lương Hoàng Bảo Minh   18/01/2003
16 Mai Tiến  Minh   16/06/2003
17 Ngô Quang Minh   17/06/2003
18 Nguyễn Hoàng Minh   10/10/2003
19 Nguyễn Lê Minh   23/04/2003
20 Nguyễn Ngọc  Minh   28/10/2003
21 Nguyễn Phương Ngọc Minh Nữ 11/10/2003
22 Nguyễn Quang Minh   03/02/2003
23 Nguyễn Quang Minh   15/10/2003
24 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 14/03/2003
25 Phan ĐỨc Minh   28/08/2003
26 Trần Đức Minh   12/08/2003
27 Trần Thành  Minh   26/03/2003
28 Vũ Tú Minh   01/07/2003
29 Nguyễn Hoàng Trà  My Nữ 21/06/2003
30 Phùng Thảo My Nữ 18/09/2003
31 Nguyễn Quang Mỹ   03/11/2003
32 Nguyễn Hải Nam   10/04/2003
33 Nguyễn Hoàng Nam   10/05/2003
Phòng thi số 08
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Nguyễn Phương Nam   04/11/2003
2 Nguyễn Văn  Nam   24/10/2003
3 Vũ Giang Nam   19/06/2003
4 Vũ Hoàng Nam   16/12/2003
5 Vũ Hải  Ninh   25/10/2003
6 Ngô Thiên Nga Nữ 02/12/2003
7 Nguyễn Hằng Nga Nữ 20/12/2003
8 Phùng Thanh Nga Nữ 16/07/2003
9 Tào Thị Nga Nữ 23/12/2003
10 Ngô Hương Ngân Nữ 18/11/2003
11 Nguyễn Thu Ngân Nữ 06/09/2003
12 Nguyễn Thu Ngân Nữ 02/07/2003
13 Trần Kim Ngân Nữ 22/11/2003
14 Đinh Bảo Ngọc Nữ 23/11/2003
15 Đinh Quang  Ngọc   14/12/2003
16 Hoàng Bảo  Ngọc   28/01/2003
17 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc Nữ 22/11/2003
18 Nguyễn Linh Ngọc Nữ 01/07/2003
19 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 29/04/2003
20 Quản Thị Ngọc Nữ 18/11/2003
21 Đào Thị Thái  Nguyên Nữ 03/09/2003
22 Lê Nguyễn Bảo Nguyên   21/09/2003
23 Ngô Quang Nguyên   07/06/2003
24 Nguyễn Bảo Nguyên   23/08/2003
25 Nguyễn Lê  Nguyên Nữ 14/04/2003
26 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 25/10/2003
27 Nguyễn Thị Minh  Nguyệt Nữ 06/10/2003
28 Thái Minh Nguyệt Nữ 26/12/2003
29 Trần Minh Nguyệt Nữ 29/08/2003
30 Đỗ Minh  Nhật   14/03/2003
31 Lê Minh Nhật   07/01/2003
32 Nguyễn Dung Nhi Nữ 05/10/2003
33 Nguyễn Ngô Bảo Nhi Nữ 11/06/2003
Phòng thi số 09
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Phan Hoàng Thảo  Nhi Nữ 10/05/2003
2 Lê Hồng  Nhung Nữ 25/12/2003
3 Trần Cẩm Nhung Nữ 11/10/2003
4 Trần Hồng Nhung Nữ 22/12/2003
5 Nguyễn Thảo Như Nữ 01/04/2003
6 Nguyễn Hoàng  Oanh Nữ 11/12/2003
7 Đặng Ngọc Phan   17/11/2002
8 Nguyễn Duy  Phong   06/08/2003
9 Nguyễn Tuấn Phú   01/07/2003
10 Cao Thu  Phương Nữ 02/07/2003
11 Đặng Thu Phương Nữ 25/09/2003
12 Đoàn Giang Hà Phương Nữ 15/12/2003
13 Kiều Ngô Phương Nữ 12/10/2003
14 Lê Hoàng Hà Phương Nữ 30/05/2003
15 Nguyễn Hà Phương Nữ 31/10/2003
16 Nguyễn Hoàng Phương   04/12/2003
17 Nguyễn Minh Phương Nữ 04/11/2003
18 Phạm Hoàng  Phương   13/12/2003
19 Trần Mai Phương Nữ 28/10/2003
20 Trần Vũ Lan Phương Nữ 12/08/2003
21 Vũ Thế Phương   13/11/2003
22 Chu Phan Hà Quang   15/10/2003
23 Đặng Nhật  Quang   12/03/2003
24 Nghiêm Chính Quang   27/06/2003
25 Nguyễn Hà Minh Quang   01/12/2003
26 Nguyễn Ngọc Quang   29/09/2003
27 Đỗ Thiện Quân   12/02/2003
28 Nguyễn Thọ Quân   04/12/2003
29 Nguyễn Văn  Quân   18/08/2003
30 Trịnh Anh Quân   13/11/2003
31 Nguyễn Trần Nhật  Quốc Nữ 10/12/2003
32 Nguyễn Đức  Quý   20/02/2003
33 Trần Ngọc Thục Quyên Nữ 04/06/2003
34 Nguyễn Hương Quỳnh Nữ 30/10/2003
35 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 09/09/2003
36 Nguyễn Vân Quỳnh Nữ 22/08/2003
37 Trịnh Thị Như Quỳnh Nữ 29/05/2003
38 Bùi Nam Sơn   16/02/2003
39 Hoàng Hà  Sơn   07/08/2003
40 Nguyễn Hoàng Sơn   14/10/2003
41 Nguyễn Quỳnh Sơn   03/11/2003
42 Vũ Minh Tâm Nữ 22/01/2003
43 Đỗ Mạnh   30/03/2003
44 Nguyễn Minh   17/02/2003
45 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 30/10/2003
46 Trịnh Minh Tuấn   12/11/2003
47 Trần Thanh Tùng   12/11/2003
48 Cao Duy Thái   16/06/2003
49 Đỗ Phương  Thanh Nữ 01/12/2003
50 Đào Đức Thành   03/10/2003
Phòng thi số 10
STT Họ Tên GT Ngày Sinh
1 Lê Thanh  Thảo Nữ 11/05/2003
2 Lê Thanh  Thảo Nữ 22/09/2003
3 Nguyễn Phương Thảo Nữ 17/09/2003
4 Trần Thanh Thảo Nữ 18/04/2003
5 Lê Đình Bảo Thắng   14/10/2003
6 Vũ Việt  Thắng   19/04/2003
7 Nguyễn Đắc Hanh Thông   25/03/2003
8 Lê Hồng Thu Nữ 03/12/2003
9 Nguyễn Thị  Thu   14/03/2003
10 Đào Hữu  Thủy   11/11/2003
11 Phạm Minh Thúy Nữ 15/08/2003
12 Ngô Hà Anh Thư Nữ 14/10/2003
13 Nguyễn Anh Thư Nữ 13/09/2003
14 Nguyễn Xuân Thưởng   06/05/2003
15 Đỗ Thu Trà Nữ 29/11/2003
16 Đinh Hồng Trang Nữ 23/09/2003
17 Đỗ Thu Trang Nữ 31/08/2003
18 Hoàng Thu Trang Nữ 21/09/2003
19 Nguyễn Hà  Trang Nữ 22/09/2003
20 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 28/01/2003
21 Nguyễn Thu Trang Nữ 11/05/2003
22 Nguyễn Thu  Trang Nữ 13/09/2003
23 Nguyễn Thùy  Trang Nữ 21/07/2003
24 Trần Hà Trang Nữ 11/12/2003
25 Trương Nguyễn Hạnh Trang Nữ 20/11/2003
26 Võ Thu Trang Nữ 19/07/2003
27 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 22/03/2003
28 Hoàng Minh  Trí   15/11/2003
29 Đỗ Hồng  Trúc Nữ 23/09/2003
30 Đỗ Hoàng Trung   29/01/2003
31 Lê Quang Trung   31/12/2003
32 Lương Đức Trung   17/01/2003
33 Phạm Quang Trung   29/08/2003
34 Vũ Quốc Trung   10/09/2003
35 Lê Quang Trường   26/02/2003
36 Nguyễn Hoàng Thu Uyên Nữ 06/01/2003
37 Nguyễn Thị Khánh Uyên Nữ 05/06/2003
38 Trịnh Thảo Vân Nữ 30/04/2003
39 Lê Đức Việt   05/12/2003
40 Lê Công  Vinh   10/12/2003
41 Phạm Anh   28/10/2003
42 Nguyễn Đức  Vương   13/07/2003
43 Bùi Khánh Vy Nữ 02/11/2003
44 Vi Trần Kỳ Anh   16/09/2003
45 Vũ Quang Minh   19/09/2003

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về trường THCS Dịch Vọng Hậu

Là trường THCS Công Lập chất lượng cao

Bắt đầu hoàn thành và tuyển sinh từ tháng 6 năm 2014

Được đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 2783
  • Tháng hiện tại: 59260
  • Tổng lượt truy cập: 2733107